Milena Nikočević

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 11:45-16:00
  • utorak: 11:05-16:45
  • srijeda: 12:35-16:20
  • četvrtak: 10:55-16:45
  • petak: 12:35-16:50