Maja Krkotić

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 08:15-13:00 PJ Golubovci
  • utorak: 09:30-13:30 PJ Tuzi
  • srijeda: 08:15-13:30 PJ Golubovci
  • četvrtak: 09:30-13:30 PJ Tuzi
  • petak: 11:00-13:00 PJ Golubovci