Laureta Jacović

Vrijeme rada sa učenicima (PJ Tuzi):

  • ponedjeljak: 11:00-17:45
  • utorak: 10:00-10:45
  • srijeda: 11:00-18:00
  • četvrtak: 11:30-16:30
  • petak: 10:00-12:45