Biljana Milaković

Osnovno muzičko obrazovanje započela je u školi “Dr. Vojislav Vučković” u Nišu, a završila je u školi “Vasa Pavić” u Podgorici. Sa 12 godina upisala se na instrumentalni odsjek srednje muzičke škole u Podgorici i tu završila tri razreda u klasi profesorice Ljiljane Ponomarev. Od 1979. do 1981. učila je kod profesora Iva Bragiolice u Dubrovniku gde je i završila Srednju muzičku školu “Luka Sorkočević”. Muzičku akdemiju završila je u Podgorici, na Univerzitetu Crne Gore. Studirala je na odsjeku za klavir u klasi profesora Dušana Trbojevića i asisteneta Mariana Mike. Stekla je zvanje “Diplomirani pijanista” sa ocenom 10 na završnom ispitu.

U toku studija u više navrata bila je angažovana od strane tadašnjeg dekana profesorice Manje Radulović-Vulić u nastavi klavira u svojstvu demonstratora. U periodu od septembra 1989. do juna 1995. radila je u nekoliko obrazovnih institucija, na određeno vrijeme: kao nastavnik klavira u školi “Davorin Jenko” u Beogradu, saradnik u nastavi klavira na Muzičkoj akademiji u Podgorici i profesor klavira u školi “Petar Konjović” i  ”Kornelije Stanković” u Beogradu.

U martu 1997. primljena je po konkursu za mjesto saradnika u nastavi klavira na Muzičkoj akademiji  Univerziteta Crne Gore na Cetinju. Aktivno je učestvovala u osmišljavanju i otvaranju postdiplomskih studija na ovoj instituciji, te je i otvaranje studija za Metodiku nastave klavira u velikoj mjeri njena zasluga. U ovom periodu radila je i u osnovnim muzičkim školama u Baru i Podgorici. Iz ovog perioda, osim njenih radova koje je napisala u okviru postdiplomskih studija, izdvaja  prvu nagradu na državnom takmičenju koju su osvojile njene učenice Ilirijana Đoni i Laureta Paljoka u klavirskom duu, kao i njihov veliki uspjeh na Evropskom takmičenju u Barletti, (Italija), gde su osvojile Specijalnu nagradu.

U oktobru 2003. zaposlena je u Umjetničkoj školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ”Vasa Pavić” u Podgorici gdje predaje klavir. Njeni učenici redovno učestvuju na takmičenjima i postižu zapažene rezultate. Izdvajaju se nedavno osvojeno treće mjesto njene učenice u srednjoj školi na takmičenju “Fryderik Chopin”, održanom u Podgorici 2010. godine, kao i nagrade njenih đaka na republičkim takmičenjima.

Njena nastojanja da i formalno zaokruži svoje pedagoško iskustvo rezultirala su upisom na Magistarski studij – oblast metodika nastave klavira.

Vrijeme rada sa učenicima:

  • Ponedjeljak: 13:30-16:10
  • Utorak: 09:40-12:50
  • Srijeda: 11:25-18:45
  • Petak: 13:30-17:45