Sava Vujačić

 

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 11:25-11:55, 17:45-18:45
  • utorak: 10:20-17:30 PJ Danilovgrad
  • srijeda: 09:05-11:55; 17:30-18:45
  • četvrtak: 10:20-19:30, PJ Danilovgrad
  • petak: 09:05-10:35; 14:00-15:15