Radmila Joksimović

Radmila Joksimović rođena je 22.04.1970. godine u Tuzli, Republika Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završila je u BiH; Srednju muzičku školu u Podgorici završila je na odsjeku za harmoniku a Muzičku Akademiju završila je  Podgorici na odsjeku za opštu muzičku pedagogiju. U ulozi profesora muzičke kulture našla se odmah po završetku studija, i to u O.Š.”Branko Božović” 1992.godine. Od 1995. godine zaposlena je kao nastavnik na odsjeku za harmoniku u Umjetničkoj školi za muziku i balet “Vasa Pavić”. Pored individualne nastave, vodila je i  nastavu orkestra harmonika.
Radmila Joksimović odbranila je magistarski rad na polju muzičke pedagogije na temu “Osobenosti muzičkih sposobnosti djece u Podgorici”. Nejn magistarski rad je uključio ispitivanje muzičkih sposobnosti djece u Podgorici.

U toku magistarskih studija ostvarila je metodske postavke na temu nastave iz stručno-teoretskih predemta: Harmonija: „Obrada umanjenog septakorda“; Kontrapunkt: „Obrada dvoglasnog stava“; Muzički oblici: „Obrada barokne svite“.

U toku svog pedagoškog rada ostvarila je zavidne rezultate sa svojim učenicima na takmičenjima mladih muzičara Crne Gore: Ćirić Marina, II nagrada, 1996.,; Drljan Safet, I i III nagrada na Saveznom takmičenju 1998. godine; Đikanović Danilo, II nagrada,  2003.  godina, Smederevo.
U sklopu redovne nastave orkestra organizovala je  muzičke promenade koje su se održavale tokom maja mjeseca u Muzičkoj kapeli u parku “Kruševac” u Podgorici. U junu 2010. godine ostvarila je sa orkestrom škole televizijski zapis “Veselo putovanje” u kojem su izvođačko mjesto našli najbolji učenici sa odsjeka.

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 09:30-13:00
  • utorak: 12:30-17:35
  • srijeda: 07:45-13:00
  • četvrtak: 12:30-17:35
  • petak: 07:45-10:00