Aleksandra Ljujić

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 09:40-14:00 PJ Golubovci
  • četvrtak: 17:00-18:00 PJ Tuzi
  • petak: 10:00-14:00 PJ Golubovci