Neda Tadić

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak:  08:55-12:25
  • utorak: 13:45-19:15
  • srijeda: 09:05-12:45
  • četvrtak:  15:00-19:15
  • petak: 15:15-19:30