Milena Mitrić

 Vrijeme rada sa učenicima:
  • ponedjeljak: 14:25-15:10, 18:10-18:40
  • utorak: 16:20-20:15
  • srijeda: 16:20-20:15, 16:20-20:15, 18:10-18:40
  • četvrtak: 16:20-20:15
  • petak: 08:10-09:10