Kristina Hadži Dinić


Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak:  12:45-19:30
  • utorak: 09:00-12:30
  • srijeda. 12:45-17:30
  • četvrtak: 16:30-19:15
  • petak: 09:00-13:30