Jovana Novaković

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 09:30-14:05
  • utorak: 09:10-11:10; 16:30-20:00
  • srijeda: 09:15-12:00
  • četvrtak: 09:10-11:40; 16:30-20:00
  • petak:  08:25-12:00