Nadica Ristić Simović

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 07:30-09:00, 14:15-15:30
  • utorak: 14:15-15:30
  • srijeda: 07:30-09:00, 14:30-16:15
  • četvrtak: 14:15-16:00
  • petak: 14:30-15:30