Milena Konatar

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 15:45-20:15
  • utorak: 09:20-12:30
  • srijeda: 16:30-21:00
  • četvrtak: 14:30-18:30