Milena Kankaraš

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak:  11:00-14:00 PJ Tuzi
  • utorak: 14:15-19:00 PJ Golubovci
  • četvrtak:  11:00-14:00 PJ Tuzi
  • petak: 14:15-19:00 PJ Golubovci