Tamara Vujošević-Mandić

Rođena je u Podgorici. Osnovnu baletsku školu završila je u Podgorici i nastavila školovanje u baletskoj školi “Lujo Davičo” u Beogradu. Diplomirala je 1986. godine kao baletski igrač u klasi profesorice Zinete Musić.

Od 1986. – 1992. dobija angažman u Sarajevskom Narodnom Pozorištu kao baletski igrač. Ostvarila je značajne noseće i solo uloge u klasičnim i savremenim baletima.
Od 1994. godine počinje da se bavi pedagoškim radom u Herceg Novom i istovremeno je angažovana kao igrač i koreograf u pozorištu “Dodest”.

Od 2000. godine radi kao baletski pedagog u Umjetničkoj školi za muziku i balet “Vasa Pavić”. Iste godine osniva trupu “Ballo” sa kojom radi predstave savremenog pokreta u samostalnoj produkciji.

Takođe, kao saradnik radi koreografiju i scenski pokret za predstave Crnogorskog Narodnog Pozorišta.
Ostvarila je preko 60 predstava kao igrač i koreograf. Nastupala je u zemlji i inostranstvu.
Dobitnica je nagrade na Bijenalu Crnogorskog Pozorišta za koreografiju i scenski pokret za 2010. godinu.

Vrijeme rada sa učenicima: