Rozica Popara


Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedeljak: 16:30-20:15
  • utorak: 15:45-20:15
  • srijeda:  16:00-20:15
  • četvrtak: 17:15-20:15
  • petak: 17:15-20:15