Ana Halas

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 14:00-16:45
  • utorak: 14:00-16:15
  • srijeda: 14:00-15:30
  • četvrtak: 14:00-17:00
  • petak: 14:00-16:15