Tamara Jašović

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 09:30-15:00
  • utorak: 12:00-16:00
  • srijeda:  14:30-19:15
  • četvrtak: 13:00-16:45
  • petak: 11:15-14:45