Luka Đačić

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 13:15-17:45
  • utorak:  08:00-08:45; 13:00-16:00
  • srijeda: 14:00-18:00
  • četvrtak: 12:00-17:30
  • petak: 09:20-12:50