Davor Novak

Vrijeme rada sa učenicima:

  • ponedjeljak: 11:00-19:15
  • utorak: 08:00-15:15
  • srijeda: 08:00-17:45
  • četvrtak: 08:30-17:45
  • petak: 10:00-13:30