O kvalitetu nastavnog kadra naše škole najbolje govore uspjesi naših učenika

Pored rada sa učenicima, naši nastavnici učestvuju u mnogim oblastima koje su od velike važnosti za kvalitet muzičkog obrazovanja.
Spomnućemo one najčešće:

  • izrada predmetnih programa
  • autorstvo ili koautorstvo udžbenika i nastavnog materijala
  • recenzentski rad
  • priprema video i audio edukativnog materijala
  • rad u žirijima i važnim komisijama.

Jedan od nastavnika sa mnogobrojnim angažmanima je naš dragi Ivan Tomas. Danas dijelimo sa vama njegovu pjesmu “Kapetan broda”, koja se našla u udžbeniku “Muzička kultura” za VII razred.
Tokom online nastave, naš dragi Ivan upotrijebio je svoju pjesmu za učenike VI razreda muzičke škole za obradu dominantnog septakorda.
Sigurni smo da su učenici, uz ovakvu pjesmu, sa lakoćom savladali zahtjevnu oblast.

#UčiDoma