Nova baletska oprema kao donacija Ski centra Kolašin 1450

Naša škola dobila je izuzetno vrijednu donaciju od Ski centra Kolašin 1450, vrhunsku baletsku opremu, uključujući visokokvalitetni baletski pod marke Harlequin Flexity, baletske štapove, profesionalna ogledala i ljepljive trake za pod.

Ova donacija je od neprocjenjivog značaja za našu školu i naš baletski odsjek. Do sada su se baletske aktivnosti odvijale na običnom parketu, što nije adekvatno za izvođenje zahtjevnih baletskih pokreta i koreografija. Novi specijalizovani baletski pod dizajniran je da smanji rizik od povreda, obezbijedi pravilnu amortizaciju i omogući maksimalnu stabilnost tokom izvođenja plesnih tehnika. Ljepljive trake za pod dodatno osiguravaju stabilnost i sigurnost, sprječavajući klizanje i stvarajući idealne uslove za rad, dok baletski štapovi obezbjeđuju neophodnu podršku tokom vježbi i priprema za nastupe.

Ova oprema nije samo luksuz, već nužnost za kvalitetno izvođenje baletske nastave. Zahvaljujući donaciji Ski centra Kolašin 1450, naši učenici sada imaju priliku da vježbaju u uslovima koji su jednaki onima u najprestižnijim baletskim školama širom svijeta.

Izražavamo duboku zahvalnost Ski centru Kolašin 1450 na ovoj velikodušnoj donaciji koja će značajno unaprijediti našu školu i omogućiti našim učenicima da dostignu svoj puni potencijal.