Nekadašnja direktorica cetinjske muzičke škole, prof. Anđela Tassan, poklonila je školi vrijednu stručnu literaturu. U ime prof. Tassan, donaciju školi uručila je g-đa Žana Tassan