Neizostavni segment u muzičkom školovanju je rad na skalama