Našu talentovanu učenicu Milicu Radan imali ste priliku da vidite i čujete u jednoj od naših objava vezanih za predmet Solfeđo s teorijom muzike

Danas predstavljamo Milicu kao učenicu koja pohađa odsjek Klavir, IV razred, u klasi nastavnika Gorana Jankovića.

Za nas je pripremila dvije kompozicije.
U ovoj objavi poslušajte kompoziciju ”Les Sylphes” (Eida op.109, br. 15), kompozitora F. Burgmüller-a.

This entry was posted in Ostalo. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.