Našu talentovanu učenicu Milicu Radan imali ste priliku da vidite i čujete u jednoj od naših objava vezanih za predmet Solfeđo s teorijom muzike