Nastava stručno-teorijskih predmeta odvija se uspješno, uz veliki trud naših nastavnika da pripreme materijal za nastavu

Dijelimo sa vama nekoliko zadataka iz Harmonije, koje su imali naši srednjoškolci tokom prošle sedmice.

 • Predmet: Harmonija
 • Razred: II
 • Zadatak: Obilježiti vanakordske tonove
 • Nastavnica: Sandra Garčević

 • Predmet: Harmonija
 • Razred: III
 • Zadatak: Dijatonska modulacija u tonalitete I i II grupe
 • Nastavnica: Sandra Garčević

 • Predmet: Harmonija
 • Razred: IV
 • Zadatak: Enharmonizam prekomjernog trozvuka
 • Nastavnica: Sandra Garčević