Našim dragim ljudima iz Tuza

Draga djeco iz “Vase Pavić”, roditelji i kolege koji živite u Tuzima.

Želim da znate da imate podršku od svoje škole, njene direktorice i cijelog kolektiva.

Ako postoji bilo šta u čemu možemo pomoći, javite se, nekako ćemo se snaći, u domenu dozvoljenih stvari, kao i poštujući sve preporuke.

Čuvajte se, djeco. Slušajte roditelje i budite u svojim kućama.

Proći će i ovo, a mi ćemo ponovo svirati i pjevati i baviti se našim lijepim poslom.

Volimo vas svi. Čuvajte se. ♥️♥️♥️


Të dashur nxënës të shkollës së artit për muzikë dhe balet “Vasa Paviq”, paralelja në Tuz, dhe të dashur prind dhe kolegë që jetoni në Tuz!

Nëse keni ndonjë gjë që ne mund t’ju ndihmojmë lajmërojuni, disesi do të gjindemi brenda mundësive të lejuara duke respektuar rregullat e sjelljes së rekomanduar.

Bëni kujdes, fëmijë. Dëgjoni prindërit dhe qëndroni në shtëpi.

Do të kalojë edhe kjo, ndërsa ne do të luajmë dhe këndojmë përsëri, si dhe do të merremi me punën tonë të bukur, me muzikë!

Ju dua të gjithëve. Kujdesohuni për vetën tuaj. ♥️♥️♥️