Naša učenica II razreda osnovne muzičke škole, Sofija Bojović, pripremila je još jedan video snimak