Naš maturant, Sava Dabanović pohađa obrazovni program Muzički saradnik i ovom prilikom izvodi ”Ornithology”