Naš maturant, Sari Šaćiri, o čijem talentu i uspješnosti se već govori, nastavlja sa pripremama za prijemni ispit