Nakon snimka sa časa Udaraljki, a koje do sada niste imali priliku da čujete i vidite u našim objavama, pripremili smo snimak još jednog zanimljivog instrumenta koji se izučava u našoj školi