Prof. Zita Kassai, predstavnica Univerziteta NYU Abu Dhabi, upoznala je naše učenike srednje škole sa mogućnostima studiranja i stipendiranja koje nudi taj univerzitet.