UŠMB “Vasa Pavić” bila je učesnica Međunarodnog panevropskog festivala mladih muzičara, pod pokroviteljstvom Erasmus+ projekta, Grada Forli i više partera i saradnika koji su omogućili realizaciju ovog sjajnog edukativnog druženja, saradnje i razmjene iskustava.

Realizator projekta je fondacija NoViArt na čelu sa Teresom Indellicati.

Kao rezultat višednevnog rada simfonijskog orkestra mladih u Forliju uslijedili su koncerti u Italiji (Santa Sofija i Forli), Sloveniji (Piran i Portorož) i Srbiji (Beograd).

Naši učenici Sofija Marković, Emina Višnjić i Lana Janković, zajedno sa profesorima Markom Simovićem i Nadicom Ristić Simović dostojno su predstavili Crnu Goru i svoju školu i stekli neka divna nova prijateljstva Erasmus Giovane Orchestra Paneuropea.

Čestitamo učenicima i profesorima.