Mali preludijum br.8, J. S. Bach-a vježba Mihailo Koprivica, učenik III razreda srednje škole