Redovni profesor harmonike na Fakultetu Umetnosti u Nišu, Miljan Bjeletić, održao je majstorsku radionicu za učenike sa odsjeka za harmoniku 31. marta i 1. aprila 2023.

Majstorska radionica sa profesorom svjetskog renomea, omogućava učenicima da na najposredniji način primaju znanje i vještine koje će unaprijediti njihove kompetencije i kvalitet izvođenja.

Pored naših učenika, majstorskoj radionici prisustvovali su i učenici muzičke škole Dara Čokorilo i studenti Muzičke akademije UCG.