Majstorska radionica prof. Vojina Vasovića 24-28.02.

Podršku svojim učenicima UŠMB ,,Vasa Pavić“ kontinuirano pruža. Ovog puta učenici sa odsjeka Harmonika imali su priliku da budu dio majstorske radionice Vojina Vasovića, profesora na Filološko-umjetničkom fakultetu Kragujevac.

Rad profesora Vasovića sa našim učenicima nastavila se i ove godine. Od 24. februara petodnevnoj radionici prisustvovali su učenici i nastavnici osnovne i srednje muzičke škole. Polaznici radionice tokom pet dana imali su priliku da usavrše njihova izvođačka umijeća, a entuzijazam profesora Vasovića  ih je podstakao da petodnevni rad krunišu uspješnim završnim koncertom. 

Saradnja škole ,,Vasa Pavić“ sa mnogobrojnim institucijama potvrđena je i ovog puta. Tačnije, ovoj radionici u organizaciji naše škole prisustvovali su i učenici iz Muzičke škole ,,Dara Čokorilo“ iz Nikšića, kao i Muzičke škole iz Trebinja.

Profesor Vasović zaposlen je kao profesor harmonike i dirigent orkestra u muzičkoj školi „Dr Miloje Milojević“ u Kragujevcu. Osnovao je odsjek Harmonika na Višoj muzičkoj školi u Nišu, a zatim i na fakultetu u Nišu. Radio je kao profesor Harmonike na Fakultetu za Muzičku Umjetnist u Skoplju, gdje i sada povremeno obavlja poslove mentora na postdiplomskim studijama. Trenutno je angažovan na Univerzitetu u Bijeljini i na Filološko-umjetničkom fakultetu u Kragujevcu kao profesor harmonike.

Osim pedagoškog rada, profesor Vasović bio je predavač na mnogim seminarima u Evropi (San Sebastijan, Španija, 2004; Kastelo Branko, Portugal, 2007; London, Engleska, 2007.).