Kristina Mrkić i zadatak iz predmeta Klasični balet