Konkurs za upis vanrednih učenika u I razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2022/2023. godinu

Kandidati koji su završili osnovnu školu za upis u I razred srednje škole podnose sljedeća dokumenta:

  • Prijava na Konkurs (preuzmite dokument ovdje)
  • Na osnovu člana 13 Zakona o administrativnim taksama („Sl. list CG“, br. 18/19), kandidati za upis oslobođeni su plaćanja administrativne takse;
  • Svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome i uvjerenja o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenim priznanjima;
  • Kopija biometrijske lične karte.

Prijava na Konkurs podnosi se školi najkasnije do 12. oktobra 2022. godine. Prijava se podnosi putem pošte ili u školi, u terminu od 9 h do 14 h.
Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 17. oktobra 2022. godine.