Koncert Milene Kaluđerović u KIC-u “Budo Tomović”

U okviru koncertnog ciklusa “Mladi crnogorski pijanisti” koji programira KIC “Budo Tomović” u utorak, 05. marta 2013. godine Milena Kaluđerović će održati solistički koncert sa početkom u 20 sati.

Milena Kaluđerović je rođena 1985. godine u Podgorici. U rodnom gradu završila je nižu i srednju muzičku školu „Vasa Pavić“ (klase prof. Irme Marković i prof. Dragice Perović). Studije klavira započinje na Muzičkoj akademiji na Cetinju, u klasi prof. Borisa Kraljevića. Tri godine kasnije, diplomira u klasi prof. Vladimira Bočkarjova, sa najvišom ocjenom. Diplomirala je i na Univerzitetu za muziku i dramske umjetnosti u Gracu – Austrija, na odsjeku za klavir (sa posebnim osvrtom na kamernu muziku), kao i na odsjeku za specijalizovanu klavirsku pedagogiju (sa posebnim osvrtom na rad sa instrumentalnim i vokalnim ansamblom) u klasi prof. Otto Niederdorfera. Prošle godine je i magistrirala na odsjeku za klavir, u klasi istog profesora. U okviru magistarskih studija intenzivno se bavila izvođenjem na starom instrumentu – hamerklaviru, kojeg je studirala u klasi istaknute njemačke pijanistkinje na starim instrumentima prof. dr. Katharine Olivie Brand.

Ucestvovala je na mnogobrojnim manifestacijama širom Austrije i uzela učešća u raznim muzičkim projektima.

Bila je učesnica majstorskih kurseva kod prof. Vladimira Ovčinjikova, Jokut Mihajlović, Kemala Gekića, Vladimira Krpana, Kyoko Hashimoto, Laurent Boullea, Einar Steen Nöklenberga, Yuissi Sirallae, Malcom Bilsona, Borisa Berezovskog, Olivier Gardona, Yurija Kota.

Dobitnica je više priznanja na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Na podrucju Crne Gore izdvajaju se njeni nastupi na Barskom ljetopisu, Danima muzike u Herceg Novom, Crkvi Sv. Duha u Kotoru, Pijanistickom festivalu KIC-a u Podgorici.

Od oktobra 2012. godine zaposlena je kao profesor klavira u Muzikoj skoli “Vasa Pavic” u Podgorici.