Kamerna muzika srednje muzičke škole pomoću Zoom aplikacije

Naše divne nastavnice Flaute, Jelena Strunjaš 💚 i Milena Konatar 💛, vrijedno rade sa kamernim ansamblima.

Duo flauta, Milica Ćurović, II razred, i Kristina Dobrilović, IV razred, svira Duo za dvije flaute u D-duru, C. Stamitz-a.

Kamerni ansambl, klavir-Sergej Levin, II razred, i dvije flaute-Zorica Pavićević i Lana Marković, III razred, izvodi ”Medailles antiques”, Gaubert-a.