Još jedan gitarista uljepšava nam nedjeljno popodne

Kao i njegovi drugovi i drugarice sa odsjeka Gitara, i Matija nam je snimio odlomak kompozicije na kojoj radi sa nastavnikom Radošem Malidžanom, koristeći razne online metode.

Matija Šušić učenik je II razreda srednje muzičke škole i svira kompoziciju ”Burgalesa”, F. M. Torroba.