Jedna od mnogih faza vježbanja zadatih kompozicija je vježbanje uz metronom

Aleksandar Popović, učenik IX razreda iz klase Milene Nikočević❤️, strpljivo radi na svima poznatom ”Turskom maršu”, W. A. Mozart-a. Na snimku možete čuti kako izgleda Aleksandrovo vježbanje uz metronom.

”Turski marš” (”Alla Turca”) je treći stav Mozart-ove Sonate za klavir br. 11 u A-duru KV 331.

Bravo Aleksandre! Sigurni smo da ćeš postići odlične rezultate na godišnjem ispitu iz Klavira! 

#UčiDoma