Jedan od načina vježbanja programa iz predmeta Kamerna muzika, koji naši nastavnici primjenjuju, je vježbanje uz matricu