Prevencija pušenja, alkoholozma i uzimanja ilegalnih droga

U četvrtak, 03. oktobra, u Koncertnoj sali Škole održana je prezentacija na temu „ Prevencija pušenja, alkoholozma i uzimanja ilegalnih droga“. Prezentaciji su prisustvovali učenici srednje škole.

Dr Vilnerina Ramčilović, ispred Instituta za javno zdravlje, održala je prezentaciju, nakon čega se učenicima obratila inspektorka za porodično nasilje i maloljetničku delikvenciju iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Snežana Zekić. Učenicima je ukazano na opasnosti koje vrebaju i procedure koje su preduzimaju u slučajevima prestupničkog ponašanja.

Nakon uspješne prezentacije, dogovoren je nastavak saradnje naše Škole sa ovim institucijama.