II Festival savremenog klavira Fortepiano “Klavir u duhu folklora”

25.05.2016.

plakat

Ovogodišnji Festival savremenog klavira Fortepiano koji po drugi put organizuje naša škola, posvećen je muzici nastaloj pod uticajem folklora. U fokusu festivala je muzičko stvaralštvo kompozitora sa područja istočne i jugoistočne Evrope. U tom kontekstu na našem Festivalu posebno mjesto zauzima kompozitorski rad Bele Bartoka, kao jedne od najistaknutijih figura nacionalnog pokreta u muzici XX vijeka s prostora istočne Evrope, koji je u svom stvaralaštvu sjedinio elemente folklora sa modernim muzičkim jezikom prve polovine XX vijeka.  Njemu su posvećena dva koncerta: “Bartok za djecu” (izbor kompozicija iz ciklusa “Za djecu”, (I i II sveska) i “Mikrokosmos” ( I-V sveska). Drugi koncert pod nazivom “Bartok za mlade pijaniste” obuhvata složenija djela iz ciklusa “MIkrokosmos” (VI sveska), zatim ciklična djela (Šest rumunskih igara, Sonatina) do virtuozno-koncertantnog komada “Allegro barbaro”.Na fonu folklora su i dva koncerta posvećena južnoslovenskim kompozitorima koji ušavši sa zakašnjenjem u tokove evropske muzike, nalaze najprije svoj izraz  i posebnost u romantičarskom potvrđivanju nacionalnih identiteta, postepeno osvajajući  savremena razvojna  kretanja  u evropskoj muzičkoj avangardi. Takva razvojna linija se može pratiti na koncertima pod nazivom “Obrade folklora kod južnoslovenskih kompozitora” i “Južnoslovenski kompozitori nadahnuti folklorom”.

Poslednji događaj na Festivalu je koncertna promocija zbirke klavirskih kompozicija “Klavirint” sastavljenoj od pet djela savremenih crnogorskih autora mlađe generacije: Aleksandar Perunović, Nina Perović, Milivoje Pićurić, Marko Kovač i Slobodanka Bobana Dabović. Koncert će biti izveden u prisustvu kompozitora a medijator je Jelena Martinović Bogojević, koja je i priredila ovu zbirku. Pored kompozitora kojie će svirati svoja djela – Nina Perović i Marko Kovač, na koncertu će učestvovati i pijanisti Novak Pavličić i Nikola Vučković.

Uoči festivala, u utorak, 24. maja biće održan koncert profesora i učenika u koncertnoj sali muzičke škole. Na koncertu će četvororučno u duhu folklora svirati profesorice klavira Ana i Ida Muratagić (K.Slavicki: Svita za četiri ruke”),  Nina Perović i Nina Vuleković (G.Ligeti: Pet komada za klavir četvororučno) kao i učenici Sara Jovović i Simo Šišević iz klase profesorice Anke Asanović (A. Babadjanian: Jermenska rapsodija za dva klavira).

Koncerti na Festivalu Fortepiano održaće se u Koncertnoj sali muzičke škole (“Bartok za djecu”, 16:30; “Bartok za mlade”, 17:15; Obrade folklora kod južnoslovenskih kompozitora”, 18:00; Južnoslovenski kompozitori nadahnuti folklorom”, 18:45) i KIC-u “Budo Tomović” (“Klavirint”, 20:00).

Ideja za organizovanjem Festivala savremenog klavira je potekla iz potrebe da se učenici i nastavnici, koji su tradicionalno okrenuti  izvođenju standardnog klasičnog reprtoara, više upoznaju sa klavirskom muzikom bližoj vremenu u kome živimo, njenim izražajnim sredstvima, estetikom i načinom izvođenja. Uzore u formiranju ovog Festivala našli smo u sličnim projektima koji se realizuju u razvijenim muzičkim sredinama. Jedan od njih je i Festival “Vikend savremenog klavira” koji organizuje Konzervatorijum “Frederik Šopen” u Parizu sa kojim imamo saradnju i čiji su gosti bili i naši učenici.

Program festivala možete vidjeti na sledećem linku:
Program festivala