I naši nastavnici učestvuju u snimanju materijala iz predmeta Muzička kultura za osnovne škole.

Hvala našoj dragoj nastavnici Flaute, Jeleni Strunjaš!
Hvala našoj dragoj Bojani Nenezic, koja, ispred Zavoda za školstvo, prepoznaje kvalitet naše škole.