Grupno muziciranje

Molimo roditelje naših učenika da se nastavnicima Horskog pjevanja i Orkestra jave putem njihovih mail adresa, u zavisnoti koji predmet učenik pohađa.

Horsko pjevanje: sasa.barjaktarovic@vasapavic.me

Gudački orkestar: irena.vukovic@vasapavic.me

Duvački orkestar: mesa.kerovic@vasapavic.me

Orkestar harmonika (IV-VI razred): almir.muratagic@vasapavic.me

Orkestar harmonika (VII-IX, I srednje): irena.merdovic@vasapavic.me