U okviru Festivala savremene klavirske muzike Forte piano u četvrtak, 23. februara, profesor Bartolomej Stanković održao je predavanje u našoj školi na temu Bosansko-hercegovačka klavirska muzika.