Dijelimo sa vama još jedan primjer transkripcije Preludijuma iz zbirke ”Dobro temperovani klavir”, J. S. Bach-a

Ovog puta, Mihailo Koprivica, učenika III razreda srednje muzičke škole, izvodi Preludijum br.9 E-dur, BWV 854, I WTK.

Mihailo je još jedan uspješan učenik koji pohađa obrazovni program Muzički izvođač-harmonikaš, a glavni predmet Harmonika pohađa u klasi naše drage nastavnice Aleksandre Lalović Belević.