Dijelimo sa vama još jedan primjer transkripcije Preludijuma iz zbirke ”Dobro temperovani klavir”, J. S. Bach-a