Danas donosimo još dva domaća zadatka iz Istorije muzike sa poznavanjem muzičke literature I, a u vidu prezentacije za vrijeme online časa sa nastavnicom Jelenom Mijaljević